TOLKENS FAGOMRÅDER

Vietnamesisk Tolk har ikke som mål å være best i alt men tilby tolk med god erfaring på områder hvor det er stort behov for tolkebistand i samfunnet. Under kan du se en oversikt over hvilke fagområder tolken har bredest erfaring i som tolk.

bilde av en vietnamesisk familie

Tolking under samvær

Bilde av en dommer klubbe

Tolking i juridiske møter

bilde av en lege og en vietnamesisk pasient

Tolking hos legen/sykehuset

bilde av en politietterforsker

Tolking hos Politiet

bilde av to vietnamesiske barn som leier hverandre

Tolking hos Barnevernet

Bilde av en klient som henvender seg hos NAV

Tolking hos NAV

BESTILL HER

FAKTA OM TOLKING

Les om yrkesetikk for tolker her